ออกแบบและติดตั้งระบบสื่อสารและเส้นใยแก้วนำแสง

รายละเอียดการให้บริการ

ให้บริการติดตั้งระบบสื่อสาร เพื่อรองรับการเชื่อมโยงระบบผลิตไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ, VSPP, SPP กับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)

ให้บริการก่อสร้างติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง เพื่อรองรับการเชื่อมโยงระบบผลิตไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ, VSPP, SPP กับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าบริการ

กองบริการวิศวกรรมระบบส่ง

ฝ่ายบริการวิศวกรรม ชั้น 17 อาคาร LED
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
200 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30 น.

Tel : (+66)2-590-9590

E-mail : suwagorn.por@pea.co.th