บริการให้เช่าเส้นใยแก้วนำแสง

รายละเอียดการให้บริการ

บริการให้ใช้เส้นใยแก้วนำแสงหลายประเภท ซึ่งเหมาะสมกับผู้ประกอบการที่ต้องใช้การสื่อสารผ่านระบบ Fiber Optic และผู้ประกอบการธุรกิจด้านการสื่อสารภาครัฐ (ราชการ, รัฐวิสาหกิจ) และภาคเอกชน สามารถตอบโจทย์การใช้งานและขยายขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของผู้ใช้บริการ ทั่วประเทศ 74 จังหวัดในพื้นที่ กฟภ.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าบริการ

กองธุรกิจบริหารสินทรัพย์

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ชั้น 5 อาคาร LED
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
200 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30 น.

Tel : (+66)2-009-6124