ออกแบบและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบแรงดันไฟฟ้า 115 kV

รายละเอียดการให้บริการ

ให้บริการออกแบบและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบแรงดัน 115 kV เพื่อรับไฟแรงดัน 115 kV หรือเชื่อมโยงระบบผลิตไฟฟ้ากับโครงข่ายระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) โดยครอบคลุมทั้งการเชื่อมโยงรูปแบบ Tap Line และ Line in – Line out สำหรับสถานีไฟฟ้าชนิด 115 kV Outdoor Air Insulated Switchgear (115 kV Outdoor AIS), 115 kV Outdoor Gas Insulated Switchgear (115 kV Outdoor GIS) และ 115 kV Indoor Gas Insulated Switchgear (115 kV Indoor GIS)

ให้บริการปรับปรุงสถานีไฟฟ้า อาทิ การเพิ่มเบย์ 115 kV, งานเพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง, งานเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสถานีไฟฟ้า ตามความประสงค์ของผู้ใช้งาน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าบริการ

กองบริการวิศวกรรมระบบส่ง

ฝ่ายบริการวิศวกรรม ชั้น 17 อาคาร LED
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
200 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30 น.

Tel : (+66)2-590-9590

E-mail : suwagorn.por@pea.co.th