อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน

รายละเอียดการให้บริการ

บริการจัดการพลังงานไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์ประหยัดพลังงานรูปแบบต่างๆ
เราพร้อมช่วยให้การบริหารจัดการพลังงานของทั้งองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน กลายเป็นเรื่องที่ง่าย ช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าและใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย กฟภ. ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มมาบริหารการใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ ทั้งการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างตามมาตรฐาน ระบบปรับอากาศประสิทธิภาพสูง และระบบไฟฟ้าอื่นๆ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าบริการ

กองบริการธุรกิจจัดการพลังงาน

ฝ่ายบริการวิศวกรรม ชั้น 17 อาคาร LED
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
200 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30 น.

Tel : (+66)2-590-6700-8

E-mail : supavadee.tip@pea.co.th