ออกแบบและติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station)

รายละเอียดการให้บริการ

ให้บริการจัดหาและติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าบริการ

กองบริการวิศวกรรมระบบจำหน่าย

ฝ่ายบริการวิศวกรรม ชั้น 17 อาคาร LED
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
200 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30 น.

นายชัยรัตน์ แซ่เนี้ยว

Tel : (+66)81-667-5390 , (+66)2-590-9070

E-mail : chairat.sae@pea.co.th

นายพลตรี ขุนฤทธิ์มนตรี

Tel : (+66)91-497-8791 , (+66)2-590-9072

E-mail : pontree.khu@pea.co.th

นายคีตนันท์ ลาภบรรจบ

Tel : (+66)83-427-7730 , (+66)2-590-9076

E-mail : keytanan.lap@pea.co.th