การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม

รายละเอียดการให้บริการ

ให้บริการตรวจสอบ ปรับปรุงและแก้ไขระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร
ให้บริการครอบคลุมระบบไฟฟ้าทั้งภายในสถานีไฟฟ้าและระบบจำหน่ายไฟฟ้า ให้คำปรึกษาตรวจสอบ, ตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยผู้ชำนาญงานและทีมงานมืออาชีพ รวมทั้งทีมงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าบริการ

กองบริการบำรุงรักษา

ฝ่ายบริการวิศวกรรม ชั้น 17 อาคาร LED
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
200 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30 น.

Tel : (+66)2-590-9560

E-mail : waraporn.sin@pea.co.th