บำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าแรงดัน 115/22 kV

รายละเอียดการให้บริการ

ให้บริการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าให้กับลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจอุตสาหกรรม โดยการดำเนินการบำรุงรักษาภายใต้มาตรฐานการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ครอบคลุมอุปกรณ์ทั้งหมดที่ติดตั้งภายในสถานีไฟฟ้า เช่น Power Transformer, Power Circuit Breaker, Circuit Disconnecting Device, Surge Arrester, Power Metering & Measurement System และระบบสนับสนุนภายในสถานีไฟฟ้า พร้อมรายงานผลและข้อมูลทางวิศวกรรมเพื่อวิเคราะห์ประเมินผลการบำรุงรักษาในเชิงป้องกันในอนาคต

ให้บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในพื้นที่ของลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ครอบคลุมอุปกรณ์ทั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 33 kV  22 kV และระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ 400/230V อาทิเช่น Distribution Transformer, Medium Voltage Switchgear, Main Distribution Board, Capacitor Bank, Distribution Board, Load Center, Consumer Unit, Metering & Measurement System การตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermoscan)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าบริการ

กองบริการบำรุงรักษา

ฝ่ายบริการวิศวกรรม ชั้น 17 อาคาร LED
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
200 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30 น.

Tel : (+66)2-590-9560

E-mail : waraporn.sin@pea.co.th