จัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

รายละเอียดการให้บริการ

บริการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รูปแบบต่างๆ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สนับสนุนให้แต่ละองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐ สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดใช้งานเอง ด้วยบริการวิศวกรรมที่ครบวงจร ตั้งแต่การสำรวจ ออกแบบ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์รูปแบบต่างๆ ได้แก่

• การติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)

• การติดตั้งบนพื้นที่กว้าง (Solar Farm)

• การติดตั้งแบบลอยน้ำ (Floating Solar)

โดย กฟภ. มีรูปแบบการให้บริการ ซึ่งแบ่งตามลักษณะและความพร้อมทางการลงทุนได้แก่

(1) บริการรูปแบบ ESCO Model รูปแบบการประกันส่วนต่างค่าพลังงาน (Guaranteed Rebate) โดยผู้รับบริการไม่ต้องลงทุนระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เอง

(2) บริการรูปแบบ EPC (Engineering, Procurement and Construction) ซึ่งเหมาะสำหรับผู้รับบริการที่มีความพร้อมด้านงบประมาณลงทุนสำหรับติดตั้งระบบเอง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าบริการ

กองบริการธุรกิจจัดการพลังงาน

ฝ่ายบริการวิศวกรรม ชั้น 17 อาคาร LED
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
200 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30 น.

Tel : (+66)2-590-6700-8

E-mail : supavadee.tip@pea.co.th