ทดสอบมิเตอร์ไฟฟ้า

รายละเอียดการให้บริการ

ให้บริการทดสอบความเที่ยงตรง ทดสอบคุณภาพมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1 เฟส และ 3 เฟส ใช้เครื่องมือวัดที่ได้มาตรฐาน แม่นยำ และ น่าเชื่อถือตามมาตรฐานของ PEA มีการให้บริการทั้งใน กฟภ. และนอกสถานที่

ติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าบริการ

กองมิเตอร์

ฝ่ายระบบมิเตอร์และหม้อแปลง ชั้น 1-2 อาคาร 18
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
200 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30 น.

Tel : (+66)2-590-5604