ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า

รายละเอียดการให้บริการ

ให้บริการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าผู้ใช้ไฟ สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีระบบแรงดันไม่เกิน 36 kV, ทดสอบหม้อแปลงสำหรับบริษัทเอกชนแบบเร่งด่วน (Fast Track) โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ มีรายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ ปลอดภัยตามมาตรฐานของ PEA

ติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าบริการ

กองหม้อแปลง

ฝ่ายระบบมิเตอร์และหม้อแปลง ชั้น 2 อาคาร 8
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
200 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30 น.

Tel : (+66)2-590-5625-6