ออกแบบและก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าระบบแรงดัน 115 kV

รายละเอียดการให้บริการ

ให้บริการก่อสร้างสายส่งระบบ 115 kV เพื่อส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า และเชื่อมโยงโครงข่ายระบบไฟฟ้าครอบคลุมรูปแบบทั้งหมด เช่น Overhead system, Underground system, Submarine system, Steel Tower และ Monopole

ติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าบริการ

กองบริการวิศวกรรมระบบส่ง

ฝ่ายบริการวิศวกรรม ชั้น 17 อาคาร LED
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
200 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30 น.

Tel : (+66)2-590-9590

E-mail : suwagorn.por@pea.co.th