ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ

รายละเอียดการให้บริการ

บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารและโรงงาน และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ อาทิ หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้สวิตซ์เกียร์และอุปกรณ์ป้องกัน ตู้ Main Distribution Board (MDB)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าบริการ