ให้เช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า

รายละเอียดการให้บริการ

บริการให้เช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ ผ่านมาตรฐานการทดสอบของ กฟภ. เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน พร้อมให้ลูกค้าเลือกสรรได้ตามที่ลูกค้าต้องการ อายุการใช้งานยาวนาน สามารถเช่าใช้งานชั่วคราวได้

ติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าบริการ