ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร

รายละเอียดการให้บริการ

บริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร ทั้งสายจำหน่าย สายส่ง สถานีไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน/อาคาร สามารถทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ลดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องและไม่ทำให้ระบบไฟฟ้าชำรุด เสียหาย

รายการบริการ

  • บำรุงรักษาอุปกรณ์แรงสูงและแก้ไขจุดร้อน
  • ตรวจสอบและแก้ไขค่ากราวด์
  • บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
  • บำรุงรักษาตู้ MDB
  • ตัดกิ่งไม้ใกล้แนวสายไฟ
  • ตรวจจุดต่อและขันแน่น
  • ตรวจสอบข้อมูลการใช้โหลด (Load Profile)
  • ให้คำแนะนำในการอนุรักษ์พลังงาน
  • จัดทำรายงานผลการบำรุงรักษาตามหลักวิศวกรรม
  • ตรวจสอบจุดร้อนที่ทำการแก้ไขด้วยไมโครโอห์มมิเตอร์

ติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าบริการ