ตรวจสอบจุดร้อนในระบบไฟฟ้าด้วยกล้องอินฟราเรด

รายละเอียดการให้บริการ

ให้บริการตรวจสอบอุณหภูมิบริเวณจุดเชื่อมต่อ จุดสัมผัสของอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ตู้คอนโทรล ในกรณีที่มีจุดต่อที่หลวมจะทำให้เกิดความร้อนควรได้รับการแก้ไข สามารถมองเห็นความผิดปกติผ่านกล้องตรวจสอบจุดร้อน ทำให้วางแผนในการการซ่อมแซม แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดระยะเวลาในการดับไฟ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าบริการ