ออกแบบและก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าระบบแรงดัน 22-33 kV

รายละเอียดการให้บริการ

ให้บริการออกแบบและก่อสร้างระบบไฟฟ้าทั้งแบบเคเบิลอากาศและเคเบิลใต้ดินระดับแรงดัน 22-33 kV ตามมาตรฐานวิศวกรรม เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้า อีกทั้งยังส่งเสริมด้านทัศนียภาพและความปลอดภัย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าบริการ